Dusky Grouper (Epinephelus marginatus) - France { 159 images } Created 22 May 2015

Dusky Grouper-Mérou brun (Epinephelus marginatus) of Mediterranean sea.
View: 100 | All

Loading ()...